МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Дорогі читачі!

Загальноукраїнський мовознавчий збірник “Мова і суспільство” видає Львівський національний університет імені Івана Франка. Це перше в Україні періодичне видання, присвячене проблемам нового напряму та навчальної дисципліни – соціолінгвістики. Цей напрям активно розвивається від початку 90-х рр. XX ст. й постає як вивчення мови в суспільному контексті, або як дослідження соціального життя за допомогою лінгвістичних категорій, однак дисципліни соціолінгівстичного циклу ще не увійшли в навчальні плани українських університетів. Збірник об’єднує аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів і дослідників з різних наукових установ, які вивчають взаємодію мовне явище- позамовний вплив, виявляючи на рівні лінгвістичної абстракції нескінченні зразки реалізації суспільної природи мови. Публікації розкривають взаємодію мова – суспільство на матеріалі не тільки різних мов, але і крізь призму зв’язків мовознавства з іншими науками, насамперед соціологією, історією, культурологією, філософією, соціальною географією та ін., впроваджуючи міждисциплінарний підхід до аналізу соціолінгвістичних питань.

Основне завдання збірника – сприяти розвитку теорії та методології соціолінгвістичних досліджень на матеріалі різних мов. Тому проблематика збірника широка й охоплює питання теорії, методів аналізу, історії соціолінгвістики, історичної, прикладної та когнітивної соціолінгвістики, соціоономастики, лінгвістичного ландшафту, лінгвосоціальних аспектів тексту та комунікації та ін. Публікації часопису розкривають взаємодію мови та суспільства за допомогою таких принципів аналізу мовного матеріалу, як антропоцентризм, експланаторність, експансіонізм та функціоналізм. Збірник сприяє диференціації напрямів соціолінгвістики, становлення яких ще не завершилася в українській науці.

Ще одне призначення періодичного видання – наблизити до широкого кола читачів результати, отримані в університетах та наукових центрах України. Водночас з метою обміну інформацією між різними школами соціолінгвістики, що є ознакою сучасного етапу науки, до збірника також запрошуються автори з різних країн: так видання сприяє пожвавленню наукового діалогу українських і зарубіжних мовознавців, популяризації ідей української соціолінгвістики в інших наукових середовищах. Збірник містить реценції та анотації на нові видання, присвячені розкриттю взаємодії мови та суспільства в українському та зарубіжному мовознавстві, обговорює проблематику соціолінгвістичних конференцій.

Збірник як інформативно місткий науково-освітній часопис сприяє оновленню навчального матеріалу для лекцій та практичних занять із різних дисциплін соціолінгвістики, уможливлюючи доступ нового знання до студентів гуманітарних спеціальностей. Видання збірника на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка невипадкове: з 2004 р. тут розпочалося викладання дисциплін соціолінгвістичного циклу; з 2004 р. проводиться щорічний Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар науковців (на десяти засіданнях вже виступило більше 200 мовознавців із університетів та інституцій України, Австрії, Німеччини, Польщі, Хорватії); проводяться щорічні студентські конференції і міністерський конкурс досліджень із соціолінгвістики; аспіранти виконують кандидатські дисертації на соціолінгівстичну тематику.

Редакція збірника