МОВА І СУСПІЛЬСТВОАрхів збірників
Випуск 7, 2016 рік

Збірник вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допомогою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Склад редколегії: Головний редактор – Г. П. Мацюк, д-р філол. наук, проф.
Заступник редактора – Л. Дуда, канд. філол. наук, доц.
Відповідальний секретар редколегії – О. Бутковська, канд. філол. наук, асист.

Редакційна колегія:
Б. Ажнюк, д-р філол. наук, проф. (Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, м. Київ); Ф. Бацевич, д-р філол. наук, проф.; Ю. Бестерс-Дільґер, д-р, проф. (Фрайбурзький університет імені Альберта-Людвіга, Німеччина); Б. Бремен, д-р, проф. (Грайсвальдський університет імені Ернста Моріца Арндта, Німеччина); О. Бутковська, канд. філол. наук, асист; Л. Васильєва, д-р філол. наук, проф.; Л. Гнатюк, д-р філол. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); П. Гриценко, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); Ю. Дзябко, д-р (Японія); А. Загнітко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Р. Зорівчак, д-р філол. наук, проф.; І. Кочан, д-р філол. наук, проф.; А. Кравчук, канд. філол. наук, проф.; Л. Масенко, д-р філол. наук, проф. (Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м. Київ); І. Митнік, д-р габ. (Варшавський університет, Польща); А. Паславська, д-р філол. наук, проф.; С. Соколова, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); А. Стаменова, д-р (Софійський університет ім. Св. Климентія Охридського, Болгарія); Т. Фудерер, д-р (Загребський університет, Хорватія); Г. Чуба, д-р (Ягелонський університет, Польща); А. Чучвара, канд. філол. наук, доц.

Відповідальні за випуск проф. Галина Мацюк, доц. Адріана ЧучвараВипуск 6, 2015 рік

Збірник вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допомогою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Склад редколегії: Головний редактор – Г. П. Мацюк, д-р філол. наук, проф.
Заступник редактора – Н. М. Захлюпана, канд. філол. наук, доц.
Відповідальний секретар редколегії – Ю. М. Дзябко, асист

Редакційна колегія:
Б. М. Ажнюк, д-р філол. наук, проф. (Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, м. Київ); Ф. С. Бацевич, д-р філол. наук, проф.; Ю. Бестерс-Дільґер, д-р, проф. (Фрайбурзький університет імені Альберта- Людвіга, Німеччина); Л. П. Васильєва, д-р філол. наук, проф.; П. Ю. Гриценко, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); І. А. Єременко, канд. філол. наук, доц.; А. П. Загнітко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України (Український мовно-інформаційний фонд НАН України); Р. П. Зорівчак, д-р філол. наук, проф.; І. М. Кочан, д-р філол. наук, проф.; А. М. Кравчук, канд. філол. наук, доц.; Н. В. Лобур, канд. філол. наук, доц.; Л. Т. Масенко, д-р філол. наук, проф. (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ); І. Митнік, д-р габ. (Варшавський університет, Польща); А. Й. Паславська, д-р філол. наук, проф.; Р. С. Помірко, д-р філол. наук, проф.; А. Ю. Пономаренко, канд. філол. наук (Інститут української мови НАН України, м. Київ); С. О. Соколова, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); А. Стаменова, д-р (Софійський університет ім. Св. Климентія Охридського, Болгарія); О. О. Тараненко, д-р філол. наук, проф. (Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, м. Київ); З. М. Терлак, канд. філол. наук, доц.; О. Б. Ткаченко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України (Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, м. Київ); В. М. Труб, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); Т. Фудерер, д-р (Загребський університет, Хорватія).

Відповідальні за випуск Галина Мацюк, Леся Дуда, Адріана ЧучвараВипуск 5, 2014 рік

Збірник вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допомогою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Склад редколегії: Головний редактор – Г. П. Мацюк, д-р філол. наук, проф.
Заступник редактора – Н. М. Захлюпана, канд. філол. наук, доц.
Відповідальний секретар редколегії – Ю. М. Дзябко, асист

Редакційна колегія:
Б. М. Ажнюк, д-р філол. наук, проф. (Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, м. Київ); Ф. С. Бацевич, д-р філол. наук, проф.; Ю. Бестерс-Дільґер, д-р, проф. (Фрайбурзький університет імені Альберта- Людвіга, Німеччина); Л. П. Васильєва, д-р філол. наук, проф.; П. Ю. Гриценко, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); І. А. Єременко, канд. філол. наук, доц.; А. П. Загнітко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України (Український мовно-інформаційний фонд НАН України); Р. П. Зорівчак, д-р філол. наук, проф.; І. М. Кочан, д-р філол. наук, проф.; А. М. Кравчук, канд. філол. наук, доц.; Н. В. Лобур, канд. філол. наук, доц.; Л. Т. Масенко, д-р філол. наук, проф. (Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ); І. Митнік, д-р габ. (Варшавський університет, Польща); А. Й. Паславська, д-р філол. наук, проф.; Р. С. Помірко, д-р філол. наук, проф.; А. Ю. Пономаренко, канд. філол. наук (Інститут української мови НАН України, м. Київ); С. О. Соколова, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); А. Стаменова, д-р (Софійський університет ім. Св. Климентія Охридського, Болгарія); О. О. Тараненко, д-р філол. наук, проф. (Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, м. Київ); З. М. Терлак, канд. філол. наук, доц.; О. Б. Ткаченко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України (Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, м. Київ); В. М. Труб, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); Т. Фудерер, д-р (Загребський університет, Хорватія).

Відповідальні за випуск Галина Мацюк, Леся Дуда, Адріана ЧучвараВипуск 4, 2013 рік

Збірник вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допомогою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Редакційна колегія:
проф., д-р філол. наук Галина Мацюк (головний редактор); проф., д-р філол. наук Богдан Ажнюк; проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич; проф., д-р Юліане Бестерс-Дільґер (Німеччина); проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва; проф., д-р філол. наук Павло Гриценко; асист. Юлія Дзябко (відповідальний секретар); чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук Анатолій Загнітко; доц., канд. філол. наук Ніна Захлюпана (заступник редактора); проф. д-р філол. наук Роксолана Зорівчак; доц., канд. філол. наук Ірина Єременко; проф., д-р філол. наук Ірина Кочан; доц., канд. філол. наук Алла Кравчук; доц., канд. філол. наук Надія Лобур; проф., д-р філол. наук Лариса Масенко; д-р габ. Ірена Митнік (Польща); проф., д-р філол. наук Алла Паславська; проф., д-р філол. наук Роман Помірко; канд. філол. наук Ангеліна Пономаренко; проф., д-р філол. наук Юрій Прадід; проф., д-р філол. наук Світлана Соколова; д-р Албена Стаменова (Болгарія); проф., д-р філол. наук Олександр Тараненко; проф., канд. філол. наук Зеновій Терлак; проф., д-р філол. наук Володимир Труб; чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук Орест Ткаченко, д-р наук Тетяна Фудерер (Хорватія).

Відповідальні за випуск Галина Мацюк, Леся ЛуньоВипуск 3, 2012 рік

"Мова і суспільство" вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допо­могою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Галина Мацюк (головний редактор); проф., д-р філол. наук Богдан Ажнюк; проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич; проф., д-р Юліане Бестерс-Дільґер (Німеччина); проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва; проф., д-р філол. наук Павло Гриценко; асист. Юлія Дзябко (відповідальний секретар); проф., д-р філол. наук Анатолій Загнітко; доц., канд. філол. наук Ніна Захлюпана (заступник редак­то­ра); проф. д-р філол. наук Роксолана Зорівчак; доц., канд. філол. наук Ірина Єремен­ко; проф., д-р філол. наук Ірина Кочан; доц., канд. філол. наук Алла Кравчук; доц., канд. філол. наук Надія Лобур; проф., д-р філол. наук Лариса Масенко; д-р габ. Ірена Митнік (Польща); проф., д-р філол. наук Алла Паславська; проф., д-р філол. наук Роман Помірко; канд. філол. наук Ангеліна Пономаренко; проф., д-р філол. наук Юрій Прадід; проф., д-р філол. наук Світлана Соколова; д-р Албена Стаменова (Болгарія); проф., д-р філол. наук Олександр Тараненко; проф., канд. філол. наук Зеновій Терлак; проф., д-р філол. наук Володимир Труб; чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук Орест Ткаченко, д-р наук Тетяна Фудерер (Хорватія).

Відповідальні за випуск Галина Мацюк, Леся ЛуньоВипуск 2, 2011 рік


"Мова і суспільство" вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допомогою різних методик аналізу. Видання адресовано мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Галина Мацюк (головний редактор); проф., д-р філол. наук Богдан Ажнюк; проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич; проф., д-р Юліане Бестерс-Дільґер (Німеччина); проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва; проф., д-р філол. наук Павло Гриценко; ас. Юлія Дзябко (відповідальний секретар); проф., д-р філол. наук Анатолій Загнітко; доц., канд. філол. наук Ніна Захлюпана (заступник редактора); проф. д-р філол. наук Роксолана Зорівчак; доц., канд. філол. наук Ірина Єременко; проф., д-р філол. наук Ірина Кочан; доц., канд. філол. наук Алла Кравчук; доц., канд. філол. наук Надія Лобур; проф., д-р філол. наук Лариса Масенко; д-р Ірена Митнік (Польща); проф., д-р філол. наук Алла Паславська; проф., д-р філол. наук Роман Помірко; канд. філол. наук Ангеліна Пономаренко; проф., д-р філол. наук Юрій Прадід; проф., д-р філол. наук Світлана Соколова; д-р Албена Стаменова (Болгарія); проф., д-р філол. наук Олександр Тараненко; проф., канд. філол. наук Зеновій Терлак; проф., д-р філол. наук Володимир Труб; чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук Орест Ткаченко; д-р наук Тетяна Фудерер (Хорватія).

Відповідальна за випуск: Галина Мацюк

Редактори: Леся Луньо, Юрій Римашевський

Комп’ютерний набір і верстка: Оксана Трумко, Адріана ЧучвараВипуск 1, 2010 рік


"Мова і суспільство" вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допо­могою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Рецензенти: Світлана Єрмоленко, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор (Київ); Дмитро Бучко, доктор філологічних наук, професор (Тернопіль)

Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Галина Мацюк (головний редактор); проф., д-р філол. наук Богдан Ажнюк; проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич; проф., д-р Юліане Бестерс-Дільґер (Німеччина); проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва; проф., д-р філол. наук Павло Гриценко; ас. Юлія Дзябко (відповідальний секретар); проф., д-р філол. наук Анатолій Загнітко; доц., канд. філол. наук Ніна Захлюпана (заступник редактора); проф. д-р філол. наук Роксолана Зорівчак; доц., канд. філол. наук Ірина Єременко; проф., д-р філол. наук Ірина Кочан; доц., канд. філол. наук Алла Кравчук; доц., канд. філол. наук Надія Лобур; проф., д-р філол. наук Лариса Масенко; д-р Ірена Митнік (Польща); проф., д-р філол. наук Алла Паславська; проф., д-р філол. наук Роман Помірко; канд. філол. наук Ангеліна Пономаренко; проф., д-р філол. наук Юрій Прадід; проф., д-р філол. наук Світлана Соколова; д-р Албена Стаменова (Болгарія); проф., д-р філол. наук Олександр Тараненко; проф., канд. філол. наук Зеновій Терлак; проф., д-р філол. наук Володимир Труб; чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук Орест Ткаченко; д-р наук Тетяна Фудерер (Хорватія).

Відповідальна за випуск: Галина Мацюк

Редактори: Леся Луньо, Юрій Римашевський

Комп’ютерний набір і верстка: Оксана Трумко, Адріана Чучвара