МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Мова і суспільство

Збірник наукових праць

Випуск 1

2010 р.
Вступ. С.3

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Мацюк Г. Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвитку теорії та завдання. С. 5
Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія. С. 21
Римашевський Ю. Соціолінгвістика і лінгвокультурологія: спільне та відмінне у підходах до вивчення взаємодії мови та культури. С. 31
Ригованова В. Конвергентність когнітивного і лінгвістичного напрямків у дослідженні мовної особистості. С. 38

ІСТОРІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ІСТОРИЧНА СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Макар І. Вплив соціуму на формування іменникá в романі Лонга «Дафніс і Хлоя». С. 45
Митнік І. Польсько-українські мовні контакти в давній антропонімії станового суспільства – огляд. С. 53
Фаріон І. «Хроніка з літописців стародавніх» Феодосія Софоновича як дзеркало мовної свідомості українців у ХVII ст. С. 60
Черкез І. Епістолярій кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело дослідження соціолекту української інтелігенції. С. 67
Гуйванюк Н. Соціолінгвістичні коментарі у «Граматиці української мови» Василя Сімовича. С. 78

МОВНА ПОЛІТИКА. МОВНА СИТУАЦІЯ

Бестерс-Дільґер Ю. Українська мовна політика з 1991 по 2009 рік: погляд ззовні. С. 88
Князев Н. Мовна політика уряду Юлії Тимошенко. С. 95
Луньо П. Проект Закону «Про мови в Україні» й дискурс українських ЗМІ. С. 104
Забродська А. Тестування мови в контексті набуття громадянства на прикладі Естонії. С. 111
Васильєва Л. Чорногорська мова сьогодні (соціолінгвальний аспект). С. 121
Дзябко Ю. Напрями реалізації мовної політики в Японії (історія та сьогодення). С. 133

ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ В СУСПІЛЬСТВІ

Бабич Н. Причини, наслідки і «перспективи» вульгаризації сучасного мовлення. С. 141
Туріс І. Німецькі запозичення в угорських говірках Закарпатської області (соціолінгвістичний та лексичний аспекти). С. 149
Трач Н. Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики. С.158

МОВА І МІСТО

Туфі С. Ступінь видимості іммігрантських громад у лінгвістичному ландшафті міст Генуя та Кальярі. С. 165
Палінська О. Класичний львівський регіолект і його сучасні інтерпретації. С. 174
Марчук Л. Мовний портрет інтелігента – мешканця Кам’янця-Подільського. С. 181

ЛІНГВОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Галас А. Соціальна зумовленість розвитку перекладацьких стратегій. С. 189
Потятиник У. Категорія ввічливості як засіб розкриття міжособистісної взаємодії (на матеріалі драми Е. Албі «Who’s afraid of Virginia Woolf?»). С. 199
Гавриш М. Невербальна поведінка в ситуаціях соціального та ситуативного домінування. С. 208

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ

Ригованова В. Edwards John. Language and Identity. Key Topics in Sociolinguistics. – Cambridge : Cambridge university press, 2009. – 324 c. С. 215
Мацюк Г., Дзябко Ю. Gottlieb Nanette. Language and society in Japan. – Cambridge : Cambridge University Press. – 2005. – 180 p. С. 217
Гаврилів О. Löffler Heinrich. Germanistische Soziolinguistik. 3., Überarbeitete Auflage. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2005. – 246. S. 220
Мацюк Г., Римашевський Ю. Handbook of Language and Ethnic Identity / Edited by Joshua A. Fishman. – New York ; Oxford : Oxford University Press, 1999. – 468 p. С. 223

НАУКОВА ХРОНІКА

Про 18-й Соціолінгвістичний симпозіум «Обговорення міжнаціонального простору та мовних контактів» (Великобританія, Університет Саузхемптону, 1-4 вересня 2010 р.)


Інформація про авторів С. 228