МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Мова і суспільство

Збірник наукових праць

Випуск 3

2012 р.
Мацюк Г. Вступ. Про образи мови у стосунку до суспільства та інтерпретаційні моделі їхнього опису. С.3

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Бондар О. Економічна вартість мови. С.7
Черниш Н. Мова та ідентичність у сучасному світі. С.13
Лозинський Р. Географія і мовознавство: напрямки та проблеми взаємодії. С.23
Радевич-Винницький Я. Соціолінгвістика і лінгвонаціологія: український варіант взаємодії. С. 31
Ригованова В. Поняття етнолінгвістична вітальність у соціолінгвістиці. С. 38
Дзябко Ю. Гіперо-гіпонімічні відношення терміна мовна політика в українській і японській мовах. С. 45
Демченко В. Про значення терміна койне в соціолінгвістиці. С. 54
Чучвара А. Кореляція мова – вік: нові аспекти опису на матеріалі неофіційного іменника школяра. С. 59

ІСТОРІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ІСТОРИЧНА СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Стельмах М. Формування статусу перської мови в різних державних утвореннях: історія, сьогодення. С. 68
Митнік І. Найменування жінок-шляхтянок на Волині у ХVІ–ХVІІ ст. С. 76
Фаріон І. «Синопсис» І. Гізеля крізь призму лінгвістичних уявлень українців другої половини XVII століття. С. 86
Луньо Л. Антропонімікон львів’ян у ХІХ столітті: імена новонароджених у соціогрупі «робітники». С. 97
Hofinghoff M. The language of ukranian religious texts using the example of pastoral letters of metropolitan bishop Andrej Šeptyckij (end of ХІХ – beginning of ХХ century). С. 106
Simonato E. The «speech of the intelligentsia» as the object of the study of soviet social linguistics. С. 127
Hibel К. Education in Eastern Galicia and Nation States in the first half of the twentieth century. Selected problems. С. 135

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ТРАДИЦІЇ

Помірко Р. Іспанська соціолінгвістика як основа лінгвістичного опису мови. С. 148
Хомицька І. Реакція ЗМІ на запити суспільства: неологізми в масмедійному іспаномовному дискурсі. С. 157
Романюк С. Польська соціолінгвістика: вибрані аспекти дослідження вербальної агресії. С. 162

Мовна політика. Мовна ситуація

Бестерс-Дільґер Ю. Сучасна мовна політика України та її оцінка європейськими установами. С. 170
Швед О. Оцінка Європейської комісії за демократію через право проекту закону «Про мови в Україні» (№ 1015-3). С. 180
Трач Н. Національна ідентичність як основа для ефективної мовної політики. С. 189

ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ В СУСПІЛЬСТВІ

Zasanska N. Globalization and perspectives on English. С. 196
Дель Ґаудіо С. Українська мова в Італії: соціолінгвістичні аспекти. С. 202
Труб В. Типи відхилень в українському мовленні, зумовлені інтерферентним впливом російської мови. С. 209
Микитюк О. Вплив суспільних чинників на фонетичну систему української мови. С. 218
Процик І. Вербальне самовираження в субкультурі українських футбольних уболівальників. С. 224

МОВА І МІСТО

Crljenko І. The renaming of streets and squares in post-socialist Croatian towns. С. 230
Кудрейко І. Соціолінгвістичний портрет міст Амвросіївки і Єнакієвого: порівняльний аналіз. С. 242
Велика А. Українська мова в студентському середовищі м. Одеси (за матеріалами анкетування). С. 251
Палінська О. Ставлення мовців до «львівського мовлення» (методика «парних масок»). С. 257
Бабич Н. Мовлення міста і села: конфлікт форми і змісту. С. 265

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Боровицька О. Мовна свідомість у структурі діалогової взаємодії (пошуки універсальної парадигми дослідження). С. 271
Галас А. Відтворення гендерно зумовленої комунікативної поведінки у перекладі. С.282
Сприса О. Прецедентні феномени й арабомовна соціокультурна компетенція (на матеріалі текстів кросвордів). С. 289
Гураль О. Концепт ПЕРСОНАЖ як соціально зумовлена ментальна модель. С. 296
Третяк Н. Мовна гра як засіб комунікативного впливу на читача (на матеріалі ЗМІ). С. 309
Трумко О. Комунікація батьки – діти у сім’ях з різним соціальним статусом. С. 315
Гуйванюк Н. Соціальні та регіональні виміри інтер’єктивів української мови. С. 321
Вакуленко М. Про наукові засади формування української латиниці як міжнародного коду. С. 333

НАУКОВА ХРОНІКА

Мацюк Г. Соціолінгвістична проблематика міжнародних мовознавчих конференцій. С.344


Інформація про авторів С. 347