МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Мова і суспільство

Збірник наукових праць

Випуск 4

2013 р.
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Черниш Н. Теоретичні та методологічні проблеми емпіричного дослідження мовних проблем у сучасній Україні
Мацюк Г. Розвиток теорії сучасної соціолінгвістики: формування змісту поняття «інституційний мовний менеджмент»
Михальчук О. Етномовна спільнота: соціолінгвістичні параметри та статус
Шабат-Савка С. Комунікативна інтенція в соціолінгвістичному аспекті
Гаврилів О. Актуальні тенденції дослідження мови як засобу насильства
Чучвара А. Про нові ознаки змісту поняття «прізвисько школяра» в соціолінгвістиці
Літвін К. Труднощі формування дефініції терміна національна меншина в польському законодавстві
Васильців О. Структура дефініції соціолінгвістичного терміна в українській, англійській та польській мовах

ІСТОРІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ІСТОРИЧНА СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Добосевич У. Роль влади і церкви у формуванні статусу та престижу української мови в XVI – першій половині XVII ст.
Фаріон І. Унійне духівництво і руська мова (книжна українська) у XVII ст.: тенденції тяжіння і відштовхування
Макар Г. Мовне питання в громадсько-політичному і культурно-просвітному русі східної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Мацько Л. З історії питання про мовну ситуацію в Україні на початку ХХ ст
Дуда Л. Найменування дітей в середовищі соціальної верхівки Львова (перша половина ХХ ст.)
Пилипчук О. З історії формування соціолінгвістичної термінології: зіставна характеристика відповідників У. Вайнрайха та Ю. Жлуктенка

МОВНА ПОЛІТИКА. МОВНА СИТУАЦІЯ

Труб В. До проблеми гармонізації мовного питання в Україні
Фудерер Т. Перегляд правописної української мови як вияв рестандартизації
Зимовець Г. Засади мовної політики в галузі неймінгу
Галас А. Вплив двомовності на функціонування перекладних текстів у сучасному українському театрі

ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ В СУСПІЛЬСТВІ

Бацевич Ф., Чернуха В. Функції запозичень у сімейному спілкуванні україномовної особистості
Дель Гаудіо С. Соціолінгвістичний профіль української діаспори в Італії
Заоборна М. Мовна картина світу студентської молоді: соціопрагматичні аспекти компаративних фразеологізмів як лінгвальні маркери
Aleksiejuk K. Personal names on the internet: usernames as address terms
Гамулець Д. Мовна репрезентація гендеру у сербській лексиці та фразеології
Єж М. Особливості професійного мовлення: термін у сфері туризму (на матеріалі української та польської мов)

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Котенко В. Соціолінгвістична маркованість сучасного іспанськомовного футбольного дискурсу
Драган-Іванець Н. Модусна категорія персвазивності в медіатексті
Чернюх Л. Мовна гра в словацьких рекламних текстах
Трумко О. Стратегія кооперативності в комунікації ДІТИ → БАТЬКИ в сім’ях з різною етнічною належністю (на матеріалі творів Івана Франка)
Дитина Т. Етнічність, конфесійність, раса в постколоніальній літературі: труднощі перекладу

НАУКОВА ХРОНІКА

Романюк С. Kampka Agnieszka Perswazja w języku polityki

Інформація про авторів