МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Мова і суспільство

Збірник наукових праць

Випуск 5

2014 р.
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ЗВʼЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Черниш Н. Україна і глобалізація в соціолінгвістичному контексті»
Samsonova O. Linguistic factor in legal adaptation
Діомідова О. Сучасна юридична лінгвістика: перспективи розвитку.
Шульган О. Соціолінгвістика й еколінгвістика: точки перетину в ойконімії України ХХ століття
Михальчук О. «Мовна поведінка» як категорія української соціолінгвістики

ІСТОРІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ІСТОРИЧНА СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Горда О. Авторські концепції терміна в ХІХ ст.: наукові пошуки Г. Шашкевича
Калита О. Соціолінгвістичні аспекти наукової спадщини Михайла Драгоманова (1841–1895)
Гонтарук Л. Опозиція «сильний» – «слабкий» у міжкультурній комунікації XIV – першої половини XVII ст. (на матеріалі української та російської мов)
Дуда Л. Гендерний чинник у формуванні іменникá львів’ян (на матеріалі метричних книг ХІХ ст.)

МОВНА ПОЛІТИКА. МОВНА СИТУАЦІЯ

Бестерс-Дільґер Ю. Регіональна мовна диференціація України: ознаки стійкості і змін (на матеріалі всеукраїнського опитування 2013 року).
Чикут В. Мовно-національний портрет Закарпаття
Пилипенко П. Юридичні аспекти мовного питання в Україні

НАУКОВА ХРОНІКА

Галас А. Про розвиток теорії змішаних мов, або про збірник: Trasjanka und Surzyk – gemischteweißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine? (Hentschel, Gerd / Taranenko, Oleksandr / Zaprudski, Sjarhej (Hrsg.)). – Peter Lang Edition, 2014. – 394 s.


Інформація про авторів