МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Мова і суспільство

Збірник наукових праць

Випуск 7

2016 р.
Вступ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Бутковська О. До проблеми аналізу метамови соціолінгвістики : методика поетапного моделювання термінологічного поля
Шелудько В. Методи дослідження мовної особистості сучасного українського державного службовця

ІСТОРІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ІСТОРИЧНА СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Чура А. Терміни на позначення представників влади у старослов’янській суспільно-політичній лексиці
Фаріон І. Державно-релігійні чинники в запровадженні староукраїнської мови в освітній процес XIV−XVII ст.
Дуда Л. Мова і соціум в Галичині першої половини ХХ ст. : іменник соціогрупи “повитуха”

МОВНА СИТУАЦІЯ

Васильєва Л. Вплив суспільно-політичних змін на мовні зрушення в південнослов’янському регіоні (кінець ХХ−початок ХХІ ст.)
Цар І. Лексичні особливості повсякденного мовлення молодих киян
Труб В. Активний і пасивний словниковий запас та його роль у сучасній мовній ситуації в Україні
Чучвара А. Вплив просторіччя на формування прізвиськ у соціогрупі “школяр”

МОВА ТА ПОЛІТИКА

Любовець Г., Король В. Національна безпека та її інформаційна складова. Контент як інструментарій гібридно-месіанських агресій.
Албул О. “Центр аналізу політичного і журналістського мовлення” : досвід вивчення політичної комунікації в Болгарії
Трумко О. Маніпулятивний дискурс російських ЗМІ про Україну. Теорія та методи аналізу
Салецька М. Мовлення політичного лідера : прецедентні імена зі сфери-джерела “Релігія” як засіб вираження комунікативної інтенції

МОВА ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Гнатюк Л. Національна ідентичність і культура історичної пам’яті : лінгвістичний вимір
Мартос С. Самоідентифікація студентської молоді м. Херсона (на матеріалі анкетування у вищих навчальних закладах)

НАУКОВА ХРОНІКА

Чучвара А., Салецька М. Про XII Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар : мова, політика, суспільна думка, пропаганда, ідентичність, національна безпека. Львів, 9 червня 2015 р.
Чучвара А., Бутковська О. Про Міжнародну соціолінгвістичну конференцію “Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки : Україна і світ”. Львів, 15–16 грудня 2016 р.
Бутковська О. Romaniuk Svitlana. Ukraiński dyskurs polityczny w latach 2010–2014. Analiza lingwistyczna. – Warszawa – Iwano–Frankiwsk, 2016. – 357 s.


Інформація про авторів
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статей у збірнику “Мова і суспільство”.