МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Ірина БРАГА

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Випуск № 2 – 2011 Мова і місто
Українсько-російський суржик в соціокомунікативній ситуації ситуації ринку