МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Ольга ДЕМИДЕНКО

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут»

Випуск № 6 – 2015 Мова та ідентичність
Демиденко О. Національна ідентичність: лінгвосеміотичний аспект