МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Людмила ДЯДЕЧКО

старший викладач Національного університету біоресурсів і природокористування України

Випуск № 2 – 2011 Лінгвосоціальні аспекти тексту та комунікації
Функціонування рекламних слоганів в усно-розмовному дискурсі