МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Олена ДІОМІДОВА

кандидат філологічних наук,
старший викладач Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

Випуск № 5 – 2015 Теорія та методологія соціолінгвістики. Звʼязок соціолінгвістики з іншими науками
Діомідова О. Сучасна юридична лінгвістика: перспективи розвитку.