МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Наталія ДРАГАН-ІВАНЕЦЬ

аспірант факультету журналістики (кафедра Мови ЗМІ) Львівського національного університету імені Івана Франка

Випуск № 4 – 2013 Соціальні аспекти тексту та комунікації
Драган-Іванець Н. Модусна категорія персвазивності в медіатексті

Випуск № 6 – 2015 Соціальні аспекти тексту та комунікації
Драган-Іванець Н. Синергетичні зв’язки в інтернет-комунікуванні