МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Юлія ДЗЯБКО

асистент кафедри сходознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Випуск № 1 – 2010 Мовна політика. Мовна ситуація
Напрями реалізації мовної політики в Японії (історія та сьогодення)

Випуск № 3 – 2012 Теорія та методологія соціолінгвістики. Зв’язок соціолінгвістики з іншими науками
Гіперо-гіпонімічні відношення терміна мовна політика в українській і японській мовах

Галина МАЦЮК, Юлія ДЗЯБКО
Випуск № 1 – 2010 Рецензії та анотації
Gottlieb Nanette. Language And Society In Japan. –Cambridge : Cambridge University Press, 2005. –180 P.