МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Ірина ФАРІОН

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка»

Випуск № 1 – 2010 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
«Хроніка з літописців стародавніх» Феодосія Софоновича як дзеркало мовної свідомості українців у XVII ст.

Випуск № 3 – 2012 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
«Синопсис» І. Гізеля крізь призму лінгвістичних уявлень українців другої половини XVII століття