МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Лариса ГОНТАРУК

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Випуск № 5 – 2014 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
Гонтарук Л. Опозиція «сильний» – «слабкий» у міжкультурній комунікації XIV – першої половини XVII ст. (на матеріалі української та російської мов)