МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Галина ГРИМАШЕВИЧ

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка

Випуск № 2 – 2011 Рецензії та анотації
Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Т. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 672 с.