МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Ніна ГУЙВАНЮК

доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Випуск № 1 – 2010 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
Соціолінгвістичні коментарі у «Граматиці української мови» Василя Сімовича

Випуск № 3 – 2012 Соціальні аспекти тексту та комунікації
Соціальні та регіональні виміри інтер’єктивів української мови