МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Анна ГАЛАС

асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка

Випуск № 1 – 2010 Лінгвосоціальні аспекти тексту та комунікації
Соціальна зумовленість розвитку перекладацьких стратегій

Випуск № 3 - 2012 Соціальні аспекти тексту та комунікації
Відтворення гендерно зумовленої комунікативної поведінки у перекладі

Випуск № 4 – 2013 Мовна ситуація. Мовна політика
Галас А. Вплив двомовності на функціонування перекладних текстів у сучасному українському театрі

Випуск № 5 - 2014 Наукова хроніка
Галас А. Про розвиток теорії змішаних мов, або про збірник: Trasjanka und Surzyk – gemischteweißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine? (Hentschel, Gerd / Taranenko, Oleksandr / Zaprudski, Sjarhej (Hrsg.)). – Peter Lang Edition, 2014. – 394 s.

Випуск № 6 - 2015 Мова та ідентичність
Галас А. Гібридна ідентичність у художньому дискурсі: труднощі перекладу