МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Ірина ІВАНОВА

кандидат філологічних наук,
докторант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Випуск № 6 – 2015 Соціальні аспекти тексту та комунікації
Іванова І. Соціолінгвістичний вимір рекламного дискурсу