МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Оксана КАЛИТА

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Випуск № 5 – 2015 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
Калита О. Соціолінгвістичні аспекти наукової спадщини Михайла Драгоманова (1841–1895)