МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Леся ДУДА (ЛУНЬО)

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Випуск № 2 – 2011 Мова і місто
Багатокомпонентні жіночі імена в іменнику Львова (ХХ ст.)

Галина МАЦЮК, Леся ЛУНЬО
Випуск № 2 – 2011 Рецензії та анотації
Kwiryna Handke. Socjologia języka. – Warsawa : Wydawnictvo naukove PWN, 2009. – 383 s.

Випуск № 3 – 2012 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
Антропонімікон львів’ян у ХІХ столітті: імена новонароджених у соціогрупі «робітники»

Випуск № 4 – 2013 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
Дуда Л. Найменування дітей в середовищі соціальної верхівки Львова (перша половина ХХ ст.)

Випуск № 5 – 2014 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
Дуда Л. Гендерний чинник у формуванні іменникá львів’ян (на матеріалі метричних книг ХІХ ст.).