МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Інеса МАКАР

кандидат філологічних наук,
асистент кафедри румунської і класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Випуск № 1 – 2010 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
Вплив соціуму на формування іменник в романі Лонга «Дафніс і Хлоя»