МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Мирослава МАМИЧ

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія»

Випуск № 6 – 2015 Соціальні аспекти тексту та комунікації
Mamych М. Gender stereotypes in periodicals magazines for women (based on publication «Soviet woman» / «Woman»)