МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Людмила МАРЧУК

доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Випуск № 1 – 2010 Мова і місто
Мовний портрет інтелігента - мешканця Кам’янця-Подільського