МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Ірина МАРУШКЕВИЧ

кандидат філологічних наук,
учений секретар Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України

Випуск № 2 – 2011 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
Граматична кодифікація української літературної мови у 20-30-х pp. XX ст.