МОВА І СУСПІЛЬСТВО




Перелік публікацій автора

Галина МАЦЮК

доктор філологічних наук,
професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Випуск № 1 – 2010 Теорія та методологія соціолінгвістики. Зв’язок соціолінгвістики з іншими науками
Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвитку теорії та завдання

Галина МАЦЮК, Юлія ДЗЯБКО
Випуск № 1 – 2010 Рецензії та анотації
Gottlieb Nanette. Language And Society In Japan. –Cambridge : Cambridge University Press, 2005. –180 P

Галина МАЦЮК, Юрій РИМАШЕВСЬКИЙ
Випуск № 1 – 2010 Рецензії та анотації
Handbook of Language and Ethnic Identity / Ed. by Joshua A. Fishman. – New York ; Oxford : Oxford University Press, 1999. – 468 p.

Випуск № 1 – 2010 Наукова хроніка
Про 18-й Соціолінгвістичний симпозіум «Обговорення міжнаціонального простору та мовних контактів» (Великобританія, Університет Саузхемптону, 1-4 вересня 2010 р.)

Галина МАЦЮК, Юрій РИМАШЕВСЬКИЙ
Випуск № 2 – 2011 Рецензії та анотації
Яворська Г. М., Богомолов О. В. Непевний об’єкт бажання: ЄВРОПА в українському політичному дискурсі: монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 136 с.

Галина МАЦЮК,Леся ЛУНЬО
Випуск № 2 – 2011 Рецензії та анотації
Kwiryna Handke. Socjologia języka. – Warsawa : Wydawnictvo naukove PWN, 2009. – 383 s.

Випуск № 3 – 2012
Вступ. Про образи мови у стосунку до суспільства та інтерпретаційні моделі їхнього опису

Випуск № 3 – 2012 Наукова хроніка
Соціолінгвістична проблематика міжнародних мовознавчих конференцій