МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Ірена МИТНИК

доктор наук,
завідувач кафедри україністики Варшавського університету (Польща)

Випуск № 3 – 2012 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
Найменування жінок-шляхтянок на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.