МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Уляна ПОТЯТИНИК

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри англійської мови Львівського національного університету імені Івана Франка

Випуск № 1 – 2010 Лінгвосоціальні аспекти тексту та комунікації
Категорія ввічливості як засіб розкриття міжособистісної взаємодії (на матеріалі драми Е. Албі «Who’s afraid of Virginia Woolf?»)