МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Світлана РОМАНЮК

доктор,
ад’юнкт кафедри україністики Варшавського уні¬верситету (Польща)

Випуск № 3 – 2012 Соціолінгвістичні традиції
Польська соціолінгвістика: вибрані аспекти дослідження вербальної агресії