МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Олена РУДА

кандидат філологічних наук,
молодший науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України

Випуск № 2 - 2011 Лінгвосоціальні аспекти тексту та комунікації
Батьки та діти: стратегії і тактики в міжпоколінній комунікації