МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Вікторія РИГОВАНОВА

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри англійської мови соціально-гуманітарного спрямування Горлівського інституту іноземних мов вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Випуск № 1 – 2010 Теорія та методологія соціолінгвістики. Зв’язок соціолінгвістики з іншими науками
Конвергентність когнітивного і лінгвістичного напрямків у дослідженні мовної особистості

Випуск № 1 – 2010 Рецензії та анотації
Edwards John. Language and Identity. Key Topics in Sociolinguistics. – Cambridge : Cambridge university press, 2009. – 324 c

Випуск № 3 – 2012 Теорія та методологія соціолінгвістики. Зв’язок соціолінгвістики з іншими науками
Поняття «етнолінгвістична вітальність» у соціолінгвістиці