МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Олена САМСОНОВА

менеджер роботи з проектами TransРerfect (Іспанія)

Випуск № 6 – 2015 Теорія та методологія соціолінгвістики. Звʼязок соціолінгвістики з іншими науками
Samsonova O. Linguistic factor in legal adaptation