МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Олена СІМОНАТО

доктор,
відділ слов’янських мов та літератур Лозаннського університету (Швейцарія)

Випуск № 3 – 2012 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
The «speech of the intelligentsia» as the object of the study of soviet social linguistics