МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Тетяна СУКАЛЕНКО

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української сло¬вес¬ності та культури Національного університету державної податкової служби України

Випуск № 2 – 2011 Теорія та методологія соціолінгвістики. Зв’язок соціолінгвістики з іншими науками
Метафора як засіб вербалізації тендерних стереотипів

Випуск № 6 – 2015 Соціальні аспекти тексту та комунікації
Сукаленко Т. Когнітивна матриця типажу «пані» (в хронологічній перспективі)