МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Лідія СВАРИЧЕВСЬКА

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри загального мово¬знавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Випуск № 2 – 2011 Історія соціолінгвістики. Історична соціолінгвістика
Трихотомія досконала/своя/чужа мова в античному світі