МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Наталія ТРЕТЯК

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри мовознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Випуск № 3 – 2012 Соціальні аспекти тексту та комунікації
Мовна гра як засіб комунікативного впливу на читача (на матеріалі ЗМІ)