МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Володимир ТРУБ

доктор філологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України

Випуск № 2 – 2011 Мовна ситуація. Двомовність
Типи мовленнєвих відхилень як особливості ідіолекту українсько-російських білінгвів

Випуск № 3 – 2012 Форми існування мови в суспільстві
Типи відхилень в українському мовленні, зумовлені інтерферентним впливом російської мови