МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Максим ВАКУЛЕНКО

кандидат фізико-математичних наук,
доцент, старший науковий співробітник відділу систематизації НБУВ

Випуск № 3 – 2012 Соціальні аспекти тексту та комунікації
Про наукові засади формування української латиниці як міжнародного коду