МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Перелік публікацій автора

Анастасія ВЕЛИКА

аспірантка кафедри української мови Одеського національного університету імені І. Мечникова

Випуск № 2 – 2011 Мовна ситуація. Двомовність
Соціолінгвістичне опитування курсантів та працівників міліції м. Одеси про мовну ситуацію в Україні

Випуск № 3 – 2012 Мова і місто
Українська мова в студентському середовищі м. Одеси (за матеріалами анкетування)