МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Редколегія

Головний редактор:

Галина МАЦЮК

доктор філологічний наук, професор

Заступник головного редактора:

Ніна ЗАХЛЮПАНА

кандидат філологічних наук, доцент

Відповідальний секретар

Юлія ДЗЯБКО

асистент кафедри сходознавства

Редакційна колегія:

проф., д-р філол. наук Галина Мацюк (головний редактор); проф., д-р філол. наук Богдан Ажнюк; проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич; проф., д-р Юліане Бестерс-Дільґер (Німеччина); проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва; проф., д-р філол. наук Павло Гриценко; асист. Юлія Дзябко (відповідальний секретар); проф., д-р філол. наук Анатолій Загнітко; доц., канд. філол. наук Ніна Захлюпана (заступник редак¬то¬ра); проф. д-р філол. наук Роксолана Зорівчак; доц., канд. філол. наук Ірина Єремен¬ко; проф., д-р філол. наук Ірина Кочан; доц., канд. філол. наук Алла Кравчук; доц., канд. філол. наук Надія Лобур; проф., д-р філол. наук Лариса Масенко; д-р габ. Ірена Митнік (Польща); проф., д-р філол. наук Алла Паславська; проф., д-р філол. наук Роман Помірко; канд. філол. наук Ангеліна Пономаренко; проф., д-р філол. наук Юрій Прадід; проф., д-р філол. наук Світлана Соколова; д-р Албена Стаменова (Болгарія); проф., д-р філол. наук Олександр Тараненко; проф., канд. філол. наук Зеновій Терлак; проф., д-р філол. наук Володимир Труб; чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук Орест Ткаченко, д-р наук Тетяна Фудерер (Хорватія).